It Rif

De tocht naar 'Het Rif' is een wat langere en spannende tocht naar een zandplaat ten noorden van de Engelsmanplaat. Onderweg wordt zowel de vaargeul overgestoken als de geulen tussen Engelsmanplaat en Het Rif. Vanaf Het Rif ziet u rechtstreeks de Noordzee die met zijn brekers op Het Rif beukt. Het Rif is daarbij een natuurlijke bescherming van het platengebied van Engelsmanplaat. In de zomer waarin de getijden doorgaans niet erg hoog zijn broeden op het hoge gedeelte van het Rif vogels, waaronder de stern! Tijdens deze tocht wordt het tempo erin gehouden, we moeten immers op tijd weer terug zijn, een goede conditie is dus vereist. In het begin van de tocht is er nog slik, maar het overgrote gedeelte van de tocht gaat over een harde zandbodem.

Het verzamelpunt voor de tocht naar Het Rif is in café De Kalkman te Wierum. Hier kunt u zich melden bij de gidsen van Wadloopcentrum Fryslân en ontvangt u uw deelnemerskaart. Na het verzamelen vertrekt u met eigen auto’s naar de startplaats (afstand plm. 1 km), waar voldoende parkeerplaats