Eilanderbult

Deze zwerftocht over het wad tussen de Engelsmanplaat en Schiermonnikoog heeft een educatief karakter en gaat vooral over harde zandbodem en hoge zandplaten, doorsneden met geulen en prielen. De tocht is ca. 7 km lang en duurt ongeveer 2½ uur. De minimum leeftijd is 10 jaar. Deze tocht is vooral geschikt om kennis te maken met het waddengebied.Verzamelen in café De Kalkman te Wierum. Hier kunt u zich melden bij de gidsen van Wadloopcentrum Fryslân en ontvangt u uw deelnemerskaart. Vandaar vertrekt u met eigen auto’s naar de startplaats.