Texel

Tijdens een waddentocht bij Texel gaat u langs het natuurgebied 'De Schorren' het waddengebied in. Onderweg ziet u de flora en fauna van de Waddenzee. De tocht is ongeveer 11 km lang en duurt circa 3,5 uur. Het eindpunt is het vertrekpunt bij de dijk. De minimale leeftijd is 10 jaar.De verzamelplaats is bij het Waddenpark Avanti Stuifweg 22  1794 HB Oosterend.Hier ontvangt u van de gidsen van Wadloopcentrum Fryslân een deelnemerskaart en gaan we gezamelijk het wad op. Na afloop van de tocht is op deze plaats tevens wasgelegenheid om de zand, slik en zoutresten te verwijderen