Wierbalg

Het unieke van deze zwerftocht is dat de wandeling door verschillende landschappen voert. We lopen eerst door de kwelders van Noard-Fryslân Bûtendyks die bij vloed slechts in uitzonderlijke gevallen onder water lopen. Daarna lopen we over gebied dat dagelijks wordt overspoeld door het zilte zeewater. We zien de vegetatie veranderen. Vlak voordat we de kale, slikkige wadden bereiken treffen we enkel nog het zeekraal aan. Een echte pioniersplant. Tijdens de tocht vertellen we over de planten en de vogel die hier voorkomen, maar ook over dehistorie van de landaanwinningswerken waarvan we de restanten tegenkomen.

De tocht wordt georganiseerd in overleg met de natuurbeheerder It Fryske Gea. De tocht is geschikt voor kinderen vanaf 14 jaar.

We verzamelen bij Informatiecentrum Terp Hegebeintum, Pypkedyk 4, 9173 GC  Hegebeintum. We vertrekken per auto naar de startplaats aan de dijk.

Boek deze tocht

Informatie
Afstand 9 km
Duur 3 uren
Zwaarte licht
Kosten 15

Informatiecentrum Terp Hegebeintum
Pypkedyk 4
9173 GC  Hegebeintum
0518 411 783
(voor vragen over het wadlopen graag bellen met Harry Feenstra 0519 242 100)
Wierbalg
lepelaar

lepelaar

wadpier

wadpier

steenloper

bonte strandloper

eidereend

eidereend

strandkrab