Gaan de tochten door?

Update maatregelen Coronavirus

Het bestuur van Wadloopcentrum Fryslân heeft op 19 mei het volgende besluit genomen.
Gelet op het feit dat we een vrijwilligersorganisatie zijn en op grond van de verantwoordelijkheid die we als bestuur voelen voor gidsen, begeleiders en deelnemers, achten we het op dit moment niet verantwoord om vanaf half juni wadlooptochten met deelnemers te organiseren. We kunnen niet garanderen dat deelnemers, gidsen en begeleiders ten allen tijde 1,5 m. afstand van elkaar houden. Dat geldt zeker voor de routes naar de eilanden, waarbij lichamelijk contact soms niet te vermijden is, bijvoorbeeld bij hulp aan vermoeide deelnemers. Daarnaast is het voor die tochten bijna ondoenlijk om adequaat (openbaar) vervoer te regelen in het kader van de geldende voorschriften. Voor de overige wadlooptochten geldt min of meer hetzelfde met uitzondering van de vervoersproblemen.

Op basis van het bovenstaande is besloten alle geplande wadlooptochten tot 1 september 2020 af te gelasten. Een uitzondering wordt gemaakt voor de wadlooptochten op de routes: Eilanderbult, Engelsmanplaat, Wierbalg, Hoge Wier en Texel. Deze wadlooptochten worden voorlopig afgelast tot 1 juli 2020. De komende periode wordt bekeken of de tochten daarna op deze vier routes door kunnen gaan. Op 24 juni volgt hierover meer informatie.

Klik hier voor een overzicht van de tochten die op dit moment zijn afgelast.

Iedereen die in deze periode een tocht bij ons heeft geboekt ontvangt automatisch het betaalde bedrag via de bank volledig terug. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. 

We begrijpen dat u teleurgesteld bent omdat uw wadloopbelevenis niet door kan gaan. Uw veiligheid staat bij ons voorop. We hopen u in betere tijden te mogen begroeten.
Het bestuur van Wadloopcentrum Fryslân

Wadloopcentrum Fryslân neemt het coronavirus uitermate serieus en wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Daarom zijn alle wadlooptochten tot en met 1 september 2020 afgelast, uitgezonderd de tochten op de route Eilanderbult, Engelsmanplaat, Wierbalg, Hoge Wier en Texel die tot 1 juli 2020 zijn afgelast. 

lepelaar

lepelaar

wadpier

wadpier

steenloper

steenloper

eidereend

eidereend