Hoge Wier

Deze zwerftocht begint bij de zeedijk en gaat door de prachtige kwelders van Noard-Fryslân Bûtendyks naar het wad. Onderweg zien we de vegetatie steeds veranderen tot alleen de zeekraal overblijft die goed gedijt op het slikkige wad.  We doorkruisen et slikveld tot we op de zandplaat weer stevige grond onder de voeten hebben. De plaat wordt doorsneden door prielen en geulen. Het laatste gedeelte van de tocht leggen we af per overdekte toerwagen  en je kunt weer uitstappen bij de verzamelplaats waar de auto’s staan. Het is vooral de lengte van de tocht (18 kilometer en 5 uren) die de tocht zwaar maakt waardoor het noodzakelijk is dat je getraind bent en over een goede conditie beschikt.

De minimum leeftijd voor deze tocht is 18 jaar. Het verzamelpunt is de Seedykstertoer te Marrum. Meld je even aan bij de gidsen van Wadloopcentrum Fryslân en je ontvangt je deelnemerskaart. Vanaf hier vertrekken we met eigen auto’s naar de startplaats van de tocht op nog geen 5 minuten rijden.

Boek deze tocht

Informatie
Afstand 18 km
Duur 5 uren
Zwaarte zwaar
Kosten 17

Recreatiecentrum de Seedykstertoer
Zeedijk 8
9073 TN Marrum
Hoge Wier
lepelaar

lepelaar

wadpier

wadpier

steenloper

steenloper

eidereend

eidereend