Wadlopen

De Waddenzee is een ongekend mooi natuurgebied die door velen ´de laatste wildernis´genoemd wordt. De gidsen van Wadloopcentrum Fryslân verzorgen al 45 jaar op verantwoorde wijze een tocht door deze ‘laatste wildernis’. Veiligheid van de deelnemers, bescheming van de aanwezige natuur- en landschappelijke waarden  van het waddengebied en het behoud van de aantrekkelijkheid van het wadlopen zijn drie belangrijke kernopgaven voor onze gidsen.

Om deze kernopgaven te halen is het van groot belang dat de deelnemers als groep bijeenblijven tijdens de tocht. Uw gidsen kiezen voor u een route waarin het ‘wadgevoel’ maximaal is. Dit gevoel is voor iedere tocht weer anders, omdat iedere tocht zijn eigen specifieke elementen heeft. Voor een oversteek naar een eiland is het hoofddoel bijvoorbeeld een bepaalde route af te leggen binnen de door de natuur beschikbaar gestelde tijd (waterstanden en tijdstip van laagwater). Het hoofddoel van een educatieve tocht is kennismaking met de unieke natuurwaarden van het waddengebied.

Tijdens de wadlooptocht zult u genieten van de weidsheid van het gebied en met eigen ogen de bijzondere natuurwaarden van de Waddenzee aanschouwen. U ervaart het maximale wadgevoel. Om u alvast een voorproefje te geven hebben we hiernaast informatie over de Waddenzee en over beesten die we tijdens onze tochten regelmatig tegenkomen opgenomen. Ook is een fotoimpressie van onze tochten beschikbaar gesteld.