Over Wadloopcentrum Fryslân

Wadloopcentrum Fryslân is één van de grootste en oudste wadlooporganisaties in Nederland. Onze vereniging verzorgt  bijna 50 jaar wadlooptochten in het gehele Nederlandse waddengebied en beschikt over circa 50 ervaren gidsen.  Wadloopcentrum Fryslân  organiseert tochten naar  14 verschillende eilanden en/of  platen , totaal circa  140 wadlooptochten per jaar .Wadloopcentrum Fryslân is opgericht in 1968 en is een non profit organisatie. De vereniging bestaat uit gidsen die in hun vrije tijd wadlopen als hobby hebben gekozen. De hoofddoelstellingen van onze gidsen zijn het garanderen van de veiligheid voor deelnemers, bescherming van natuur- en landschappelijke waarden van het waddengebied en behoud van de aantrekkelijkheid van het wadlopen.

Onze gidsen.

groepsfoto