september

Wierbalg vrijdag 1 september 09:15 30 Reserveren
Engelsmanplaat zaterdag 2 september 10:45 90 Reserveren
Pinkegat zaterdag 2 september 11:00 48 Reserveren
Ameland zaterdag 2 september 11:15 8 Reserveren
Schiermonnikoog via Brakzand zaterdag 2 september 11:30 Vol
Eilanderbult zaterdag 2 september 12:15 43 Reserveren
Wierbalg vrijdag 8 september 16:30 27 Reserveren
Rottumeroog zaterdag 9 september 04:00 14 Reserveren
Ameland zaterdag 9 september 04:30 66 Reserveren
Eilanderbult zaterdag 9 september 05:30 50 Reserveren
Ameland vrijdag 15 september 09:15 70 Reserveren
Eilanderbult vrijdag 15 september 10:15 50 Reserveren
Hoge Wier zaterdag 16 september 09:30 13 Reserveren
Engelsmanplaat zaterdag 16 september 10:00 72 Reserveren
Pinkegat zaterdag 16 september 10:15 30 Reserveren
Ameland zaterdag 16 september 10:30 7 Reserveren
Eilanderbult zaterdag 16 september 11:30 50 Reserveren
Ameland zaterdag 23 september 04:30 100 Reserveren
Ameland vrijdag 29 september 07:30 65 Reserveren
Eilanderbult vrijdag 29 september 08:30 50 Reserveren
Engelsmanplaat zaterdag 30 september 08:00 90 Reserveren
Pinkegat zaterdag 30 september 08:15 50 Reserveren
Schiermonnikoog via Brakzand zaterdag 30 september 08:45 11 Reserveren
Ameland zaterdag 30 september 09:00 56 Reserveren
Eilanderbult zaterdag 30 september 09:30 46 Reserveren