september

Wierbalg vrijdag 1 september 09:15 30 Reserveren
Engelsmanplaat zaterdag 2 september 10:45 83 Reserveren
Pinkegat zaterdag 2 september 11:00 48 Reserveren
Ameland zaterdag 2 september 11:15 4 Reserveren
Schiermonnikoog via Brakzand zaterdag 2 september 11:30 Vol
Eilanderbult zaterdag 2 september 12:15 43 Reserveren
Wierbalg vrijdag 8 september 16:30 27 Reserveren
Rottumeroog zaterdag 9 september 04:00 Vol
Ameland zaterdag 9 september 04:30 66 Reserveren
Eilanderbult zaterdag 9 september 05:30 48 Reserveren
Ameland vrijdag 15 september 09:15 2 Reserveren
Eilanderbult vrijdag 15 september 10:15 50 Reserveren
Hoge Wier zaterdag 16 september 09:30 8 Reserveren
Engelsmanplaat zaterdag 16 september 10:00 65 Reserveren
Pinkegat zaterdag 16 september 10:15 22 Reserveren
Ameland zaterdag 16 september 10:30 Vol
Eilanderbult zaterdag 16 september 11:30 11 Reserveren
Ameland zaterdag 23 september 04:30 77 Reserveren
Ameland vrijdag 29 september 07:30 57 Reserveren
Eilanderbult vrijdag 29 september 08:30 50 Reserveren
Engelsmanplaat zaterdag 30 september 08:00 82 Reserveren
Pinkegat zaterdag 30 september 08:15 50 Reserveren
Schiermonnikoog via Brakzand zaterdag 30 september 08:45 Vol
Ameland zaterdag 30 september 09:00 1 Reserveren
Eilanderbult zaterdag 30 september 09:30 46 Reserveren