september

Schiermonnikoog zaterdag 1 september 04:45 47 Reserveren
Rottumeroog zaterdag 1 september 05:15 Vol
Ameland zaterdag 1 september 06:00 3 Reserveren
Wierbalg vrijdag 7 september 12:15 40 Reserveren
Ameland vrijdag 7 september 12:15 waddenweekend Vol
Eilanderbult vrijdag 7 september 13:00 40 Reserveren
Het Rif zaterdag 8 september 12:15 22 Reserveren
Engelsmanplaat zaterdag 8 september 12:45 127 Reserveren
Pinkegat zaterdag 8 september 13:15 50 Reserveren
Ameland zaterdag 8 september 13:30 extra boot 20.00 Vol Reserveren
Ameland vrijdag 14 september 05:30 70 Reserveren
Rottumeroog zaterdag 15 september 05:30 43 Reserveren
Ameland zaterdag 15 september 06:15 54 Reserveren
Hoge Wier vrijdag 21 september 11:00 17 Reserveren
Ameland vrijdag 21 september 12:00 47 Reserveren
Eilanderbult vrijdag 21 september 13:00 40 Reserveren
Engelsmanplaat zaterdag 22 september 12:30 48 Reserveren
Pinkegat zaterdag 22 september 12:45 31 Reserveren
Ameland zaterdag 22 september 13:00 Vol
Schiermonnikoog via Brakzand zaterdag 22 september 13:00 Vol Reserveren
Ameland zaterdag 29 september 05:30 54 Reserveren